Nedre Bakklandet 51-85

Nedre Bakklandet strekker seg fra Bakke Bru "til Den Gamle Bybro". Eller aller helst er det vel motsatt. Over finner du en meny med husnummer, som skal guide deg til riktig hus. Du kan selvfølgelig også bare rulle nedover siden.

NB51top (134K)
Nedre Bakklandet august 2007 (Foto: EspeN-ikon ®)

Nedre Bakklandet 51

nb51 (120K)
Nedre Bakklandet 51, Januar 2012 æøå(Foto: EspeN-ikon)

NB51sh (114K)
Nedre Bakklandet 51-61, 1954 (Foto: Knut Aune Kunstforlag) Kilde: DKNVSB Trondheim, Spesilasamlingene delsaml: Billedsaml. Nr: VI uhjt 2802

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 52

nb26/NB44-52shnord (135K)
Nedre Bakklandet 54 - 44 og Nygata 32. Revet vinteren 1935-36. Nummer 50 - 54 ble revet sommeren 1935. (Foto: Schrøder) Kilde: Trondheim Byarkiv

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 53

nb53 (120K)
Nedre Bakklandet 53, Januar 2012 (Foto: EspeN-ikon)

NB53sh (107K)
Nedre Bakklandet 53 og 55, mars 1964 (Foto: Ukjent) Kilde: Trondheim Byarkiv

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 54

-> Se Nedre Bakklandet 52

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 55

nb55 (126K)
Nedre Bakklandet 55, Januar 2012 (Foto: EspeN-ikon)

NB51-57sh (91K)
Nedre Bakklandet 57-51, dato ukjent (Foto: Ukjent) Kilde: Kurt Sandaunet - privat arkiv.

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 56

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 57

nb57 (120K)
Nedre Bakklandet 57, Januar 2012 (Foto: EspeN-ikon)

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 58

nb58 (114K)
Nedre Bakklandet 58 og 58a til høyre,med glass øverst mot taket. Mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

NB58csh (107K)
Nedre Bakklandet 58c (Foto: Schrøder) Kilde: Trondheim Byarkiv

Merknad: Bildet er manipulert. Det store dekket på taket til bilforhandleren er malt og tegnet inn på bildet.

ANCO A/S, automobil- og rekvisitaforretning (Verftstomten, Bakke bro, tlf. kontor 4155, 4177 k, verksted 4161, butikk 4105, bensinstasjon 4105, tlgr.adr. "Anco") er grunnlagt i 1916 under firmanavn A/S Andersen & Co. Det gikk i 1925 over til nye eiere og samtidig blev firmanavnet forandret til det nuværende. Aksjekapitalen er kr. 100 000.- og med Sv. Eriksen som disponent. Styret består av 3 medlemmer med disponenten som formann. Kilde: Trondheim Byarkiv. Utfyllende informasjon: →Trondheim Byarkiv på Flickr    

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 59

nb59 (134K)
Nedre Bakklandet 59, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 60

nb60 (107K)
Nedre Bakklandet 60, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 61

nb61 (110K)
Nedre Bakklandet 61, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

↑ Til toppen

"Via Dolorosa"

nbvia (159K)
Nedre Bakklandet 44 - 52 i 1930. Husene ble revet i 1935. Gatestumpen ble på grunn av hullene i bakken kalt Via Dolorosa. (Foto: Ukjent) Kilde Trondheim Byarkiv

Via Dolorosa (latin, «smertens vei») er en gate i Gamlebyen i Jerusalem. Den regnes som den vei Jesus fulgte på vei til sin korsfestelse på Golgata.
Huset til høyre, med åpent vindu, er Nedre Bakklandet 67.

Nedre Bakklandet 63

nb63 (108K)
Nedre Bakklandet 63, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 65

nb65 (116K)
Nedre Bakklandet 65, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 67

nb67 (108K)
Nedre Bakklandet 67, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 69

Nedre Bakklandet 71

Nedre Bakklandet 73

nb73 (110K)
Nedre Bakklandet 73, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 75

nb75 (109K)
Nedre Bakklandet 75, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

NB75sh (156K)
Nedre Bakklandet 75, antagelig midt på 60-tallet (Foto: Ukjent) Kilde: Trondheim Byarkiv

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 77

nb77 (109K)
Nedre Bakklandet 77, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

NB77sh1925 (170K)
Nedre Bakklandet 77 - 1925 (Foto: Schrøder) Kilde: Schrøderarkivet- Trøndelag Folkemuseum

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 79

nb79ab (113K)
Nedre Bakklandet 79a og b, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

NB79sh (119K)
Nedre Bakklandet 79-75, November 1970 (Foto: Asgeir Bell) Kilde: Trondheim Byarkiv

↑ Til toppen

NB79-75 (129K)
Nedre Bakklandet 79-75, November 1970 (Foto: Asgeir Bell) Kilde: Trondheim Byarkiv

Nedre Bakklandet 81

Nedre Bakklandet 83

nb85-83 (107K)
Nedre Bakklandet 85 og 83 står i dag uten bebyggelse, mars 2012 (Foto: EspeN-ikon)

NB83-85 (110K)
Nedre Bakklandet 83-85, November 1970 (Foto: Asgeir Bell) Kilde: Trondheim Byarkiv

↑ Til toppen

Nedre Bakklandet 85

NB85sh (173K)
Nedre Bakklandet 85, antagelig på 1920-tallet (Foto: Ukjent) Kilde: Trondheim Byarkiv

↑ Til toppen

NB85inne (112K)
Trondhjems Arbeidskontor, Nedre Bakklandet 85, antagelig på 1920-tallet (Foto: Ukjent) Kilde: Trondheim Byarkiv

Trondheim hadde i 1931, 54135 innbyggere, hvorav 1289 var registrerte arbeidssøkende. 1219 av disse var menn. Kilde: Det Statistiske Centralbyrå, 15. januar 1931.

↑ Til toppen