Asylbakken

Asylbakken tar av mellom Nedre Bakklandet 47 og 51, og går opp til Nordre Berggate. Den deler seg i en Y på midten ved menighetshuset, med en stubb som går opp mot Nedre Møllenbergs gate (Se kart under). Asylbakken er en meget eksklusiv gate, da det kun er to hus som har denne adressen. Navnet stammer fra tiden hvor det var "Barneasyl" ved foten av bakken, i Nedre Bakklandet 47a

Asylbakken (112K)
Asylbakken (Foto: Espen F. Eid ©)

ab1a (112K)
Asylbakken 1a, og 1b lenger bak (Foto: Espen F. Eid ©)

↑ Til toppen

Bakklandet Menighetshus

ABmenighet (191K)
Asylbakken og bakklandet menighetshus (Foto: Schrøder)

↑ Til toppen

Asylbakken på kartet

ABkart (149K)
Kart fra Trondheim kommune

↑ Til toppen

Barneasylet

Navnet på denne bakken minner oss om at i hele 47 år hadde et ”børneasyl” sine lokaler i Nedre Bakklandet 47 A. Bakklandets børneasyl startet opp i 1840, bare tre år etter at landets første børneasyl hadde begynt sin virksomhet i Trondheim i regi av Foreningen De Nødlidendes venner. Denne foreningen hadde som oppgave å drive oppsøkende virksomhet blant byens fattige, og omsorgen for barn i familier i vanskelige kår ble etter hvert en hovedsak i arbeidet. Ordet asyl kan tolkes som ”ukrenkelig fristed”. Og etter foreningens intensjoner skulle barneasylene tilstrebe ”at bevare de optatte børn mod Fare og Skade, legemlig som åndelig – og fornemmelig at åbne deres Hjerter for Gudsfrykt”. Asylene var både pedagogiske og sosiale institusjoner. Blant annet het det i kunngjøringen ved opprettelsen av det første asylet i Trondheim at asylet var åpent for barn med foreldre som måtte forlate hjemmet ”for at vinde Ophold udenfor huset”. (Kilde: Byavisa v/Sverre Lilleeng)
Bakklandet Børneasyl flyttet i 1842 inn i nyoppført bygg i Nedre Bakklandet 47a, ved foten av Asylbakken. Etter nesten tre års virksomhet i midlertidige lokaler satte asylselkapet opp en byggning på denne tomten som var eid av kjøpmann Ole Moe. Ole Moe satt i asylselkapets styre. Barneasylet ble her til 1889, og flyttet til Øvre Bakklandet til større lokaler. (se mer om bygningen Nedre bakklandet 47a, på siden "Nedre Bakklandet" 26-50.)

↑ Til toppen