OBkart (294K)
Husenes plassering, og adresser uten bebyggelse pr. 2014.

Øvre Bakklandet 33 - 66

This site is about Bakklandet in Trondheim, Norway. All text in norwegian, but pictures are in english.

OBtop33 (135K)
Øvre Bakklandet (Foto: Espen F. Eid ©)

Øvre Bakklandet 33

ob33 (140K)
Øvre Bakklandet 33 - 20.november 2012 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 34

ob34 (150K)
Øvre Bakklandet 34 - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

ob36antreg (63K)
Øvre Bakklandet 36 - 1970 (Foto: Antikvarisk register Trondheim )

Denne eiendommen var i 1970 takstert til Kr. 46.000.-, og eier var Alf Danielsen. Den ble disponert som en kombinasjon av butikklokale og bolig. I 1912 ble ett værelse bygd om til butikk, og i 1929 ble det innredet til melkeutsalg. I 1952 ble det installert vannklosett. Bygningen kan også ses på et gatebilde fra ca. 1880, som finnes hos Tr.heims Historiske Forening. Kilde: Antikvarisk register for Trondheim.

ob34bom (176K)
Øvre Bakklandet 34 med bom sør for krysset med Lillegårdsbakken - NÅR??? (Foto: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 35

ob35 (106K)
Øvre Bakklandet 35 - 3.november 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

I 1949 foretok NTH en boligundersøkelse i "slummen" på Bakklandet. Kommisjonen var nok sjokkert over boforholden i enkelte gårder, men kommentarene er tidvis veldig fornøyelige.

ob35bu49a (172K)

ob35bu49b (196K)

ob35bu49c (175K)

ob35bu49d (169K)

ob35bu49 (172K)
Lisens CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 36

ob36 (121K)
Øvre Bakklandet 36 - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

ob36folk (157K)
Folkeliv på Øvre Bakklandet. Vi ser halve ØB34 til venstre og en gruppe barn utenfor ØB36. Vi kan ane at dette er i krysset med Lillegårdsbakken. (FOTO: Ukjent - DATO: 1900 - EIER: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum - REF: FTTF.SCH.000328.A)

Nesten som en scene fra en Westernfilm. Er det ikke Wyatt Earp som står der til venstre, med skjult revolverbelte...?

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 37

ob37 (103K)
Øvre Bakklandet 37 - 3.november 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

I 1949 foretok NTH en boligundersøkelse i "slummen" på Bakklandet. Kommisjonen var nok sjokkert over boforholden i enkelte gårder, men kommentarene er tidvis veldig fornøyelige.

ob37bu49a (122K)

ob37bu49b (170K)

ob37bu49c (141K)

ob37bu49d (153K)
Lisens CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 38

ob38 (147K)
Øvre Bakklandet 38 - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

I 1948 var det melkeutsalg på denne adressen. Kilde: -> UBiT

ob38antreg (54K)
Øvre Bakklandet 38 - 1970. (Foto: Antikvarisk register Trondheim )

I 1970 Sto Helga Svendsen som eier av gården. Den hadde en takst på Kr. 30.000.-. Gården er med på et gatebilde fra ca. 1880, som finnes hos Tr.heims Historiske Forening. Kilde: Antikvarisk register for Trondheim.

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 39

ob39ny (103K)
Øvre Bakklandet 39 - 3.november 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

I 1949 foretok NTH en boligundersøkelse i "slummen" på Bakklandet. Kommisjonen var nok sjokkert over boforholden i enkelte gårder, men kommentarene er tidvis veldig fornøyelige.

ob39bu49a (103K)
(Foto: Lisens CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

ob39bu49b (142K)
(Foto: Lisens CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

ob39bu49c (207K)
(Foto: Lisens CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

ob39bu49d (116K)
(Foto: Lisens CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

↑ Til toppen0

Øvre Bakklandet 40

ob40 (137K)
Øvre Bakklandet 40 - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

i 1948 hadde Fiskehandler K.Kristoffersen utsalg i denne gården. Kilde: -> UBiT

ob40brann (108K)
Brann på Øvre Bakklandet 38 - 42, (21. juni 1982). Fra Trondheim Brannvesens arkiv. (Foto: Ukjent fotograf) Kilde: Trondheim Byarkiv.
På bildet ser vi Bakklandet Pottemakeri og Bakklandet Radio.

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 41

ob41bb (147K)
(Foto: 1904 - Ukjent fotograf Kilde: http://www.flickr.com/photos/trondheim_byarkiv/ )
Øvre Bakklandet 41, som ligger på hjørnet av Øvre Bakklandet og Brubakken, har lenge vært et sår i "Bakklandskapet".
Denne tomten har blitt brukt til parkering, så lenge de fleste kan huske. I 1941 hadde lagerarbeider og varamann i byrådet, Arne Kjøl, adresse her.

I 1949 foretok NTH en boligundersøkelse i "slummen" på Bakklandet. Kommisjonen var nok sjokkert over boforholden i enkelte gårder, men kommentarene er tidvis veldig fornøyelige.

ob41bu49a (120K)
(Foto: Lisens: CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

ob41bu49a (153K)
(Foto: Lisens: CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

ob41bu49a (166K)

ob41bu49a (155K)

ob41bu49a (190K)
Lisens: CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 42

ob42 (150K)
Øvre Bakklandet 42 - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 44

ob44 (121K)
Øvre Bakklandet 44 - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 46

ob46 (113K)
Øvre Bakklandet 46 - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 48

ob48 (123K)
Øvre Bakklandet 48 - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

ob48cup (115K)
Øvre Bakklandet 48 - Conditoriet Bakklandet - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

ob48x92 (117K)
Øvre Bakklandet 48 under restaurering. Årstall er høyst sannsynlig 1992, basert på at nåværende (april 2022) vindusglass er produksjonsmerket 1992. En mørtelbil fra Tronheim Mørtelverk og at deler av tømmerkassen er fjernet, tyder på at det utføres en stor restaureringsjobb. Til høyre i bilde en Honda Civic, registrert første gang i 1983 (Foto: Ukjent - Kilde: Trondheim Byarkiv)

I 1875 bodde det 13 personer på denne adressen:
***Ane Udhaug (Handlerske) f.1809 Tillers Prj.
***Kristjan Lykke (Dag-Arbeider) f.1849 Thronhjem Prj.
***Johannes Vangberg (Snekker-Mester) f.1837 Frostens Prj. / Ingeborg Vangberg f.1842 Thronhjem Prj.
***Ole Rønning (Søfarende) f.1845 Strindens Prj. / Lovise Rønning, f.1838 Thronhjem Prj. / Anna Rønning 1866 Thronhjem Prj. / Uluf Rønning 1868 Thronhjem Prj./ Laura Rønning 1872 Thronhjem Prj. / Lorns Rønning 1875 Thronhjem Prj.
***Lornts Wold (Materialskriver ved Jernbanen) f.1812 Thronhjem. / Regine Wold 1817 Thjem / Marie Wold (Lærerinde ved Baklandets Skole) f.1850 Thronhjem
Kilde: UiT

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 50

ob46 (99K)
Øvre Bakklandet 50 er ubebygd, og fungerer som gårdsplass for Øvre Bakklandet 52 (Kart: Trondheim Kommune )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 52

ob52sh (100K)
Bakklandet Barneasyl - Øvre Bakklandet 52 (Foto: Ukjent fotograf) Kilde: Trondheim Byarkiv
Bakklandet Barneasyl / Øvre Bakklandet 52

Øvre Bakklandet 52 og 54. Den toetasjes bygningen fra ca. 1830 har saltak. Nummer 54 var AS Trondhjems Korkefabrik, en tidligere bedrift som lå på det nåværende friområdet Gåsaparken. Denne eindommen tilhørte i andre halvdel av 1800-tallet bakermester Hans Hegdahl, og ble revet i 1973.

Bakklandet barnehage (tidligere Baklandet Børneasyl) er en av byens eldste barnehager og ble opprettet i 1840 av Trondhjems Asylselskap. I 1842 fikk de lokaler i Nedre Bakklandet 47 A hvor de var inntil 1889, da de flyttet til Øvre Bakklandet 52. Bakklandet Barneasyl skiftet navn til Bakklandet Barnehage i 1938. I 1975 ble virksomheten flyttet til Nedre Allé 11.

Trondhjems Korkefabrik, A/S (Ø. Bakkl. 54, tlf. 773) er grunnlagt i 1897 med en aksjekapital på kr. 15 500, som senere er blitt forhøiet til kr. 90 000. Styret består av kjøpmann O. Aavatsmark, formann, grosserer Franz Wilhelmsen og apoteker R. N. Hirsch. Som disponent fungerer Bjarne Raad. Virksomheten omfatter fabrikasjon av alle slags flaskekork, fiskegarnskork samt livbelter og livbøier. Det samlede areal utgjør ca. 900 kvm., og firmaet beskjeftiger 15 mann.

Kilder:
Hoffstad, E.: Illustrert Norsk Næringsleksikon (1940) bd. III.
Bratberg, T.: Trondheim Byleksikon (Oslo 2008)
Trondheim Byarkiv: → Øvre Bakklandet 52 på Flickr.

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 54

ob54sh (122K)
Øvre Bakklandet 54 (Foto: Ukjent fotograf) Kilde: Trondheim Byarkiv

Adressebok fra 1923 viser at B.Mauring Bakeri & Konditori hadde tilhold i Øvre Bakklandet 54. Brynjulf Mauring, hans mor og søsken (?) bodde i Wessels gt, 32. (— Bjarne, bankass., — Brynjulf, bakerm., — Martha, enkefru, — Roar, bankass. )

ob54sh (157K)
Øvre Bakklandet 54 hadde korkfabrikk i bakre del av tomta (mot elva) Bildet er tatt ca 1900 (Foto: Ukjent / Giver: Harald Kallestad) (Kilde: NTNU Univ. bibl.) Bildet er redigert beskjært og justert lys / kontrast. (LisensCC BY-SA 4.0)

Tronhjems Korkefabrikk A/S. Firmaet produserte alle slags flaskekorker, fiskegarnskork samt livbelter og livbøyer. (Kilde: Industrimuseum.no). Korkfabrikken ble revet i 1973 (Kilde NTNU univ. bibl.) og har ikke vært bebygd siden.

I 1949 foretok NTH en boligundersøkelse i "slummen" på Bakklandet. Kommisjonen var nok sjokkert over boforholden i enkelte gårder, men kommentarene er tidvis veldig fornøyelige.

ob54bu49 (90K)
Lisens: CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 56

ob46 (195K)
Øvre Bakklandet 56 - November 2013 (Foto: Espen F. Eid copy )

For å se huset som sto her, se bildet av Øvre Bakklandet 54. Der ser vi ØB 56, til høyre i bildet.

Øvre Bakklandet 56 er i dag venstre del av det vi ser som parkområde på bildet. Tomtegrensen sees på kartet som ligger under Nedre Bakklandet 50. →NB50 Tomten ble lagt ut for salg i 2012, priset til 3.850.000.-, noe som skapte stort engasjement for å bevare "Gåsaparken". Det endte med at kommunen kjøpte tomta, og Gåsaparken ble reddet. Ildsjel Trude Sandnes startet blant annet en facebookgruppe, for å bidra til at parken ble bevart. → Gåsaparken på Facebook

I 1949 foretok NTH en boligundersøkelse i "slummen" på Bakklandet. Kommisjonen var nok sjokkert over boforholden i enkelte gårder, men kommentarene er tidvis veldig fornøyelige.

ob56bu49a (109K)

ob56bu49b (85K)
Lisens: CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 58

ob58 (260K)
Øvre Bakklandet 58 - September 2015 (Foto: Espen F. Eid © )

I 1949 foretok NTH en boligundersøkelse i "slummen" på Bakklandet. Kommisjonen var nok sjokkert over boforholden i enkelte gårder, men kommentarene er tidvis veldig fornøyelige.

ob58bu49a (162K)

ob58bu49b (118K)

ob58bu49c (118K)

ob58bu49d (104K)
Lisens: CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 60

ob60 (284K)
Øvre Bakklandet 60 - September 2015 (Foto: Espen F. Eid © )

I 1949 foretok NTH en boligundersøkelse i "slummen" på Bakklandet. Kommisjonen var nok sjokkert over boforholden i enkelte gårder, men kommentarene er tidvis veldig fornøyelige.

ob60bu49a (631K)

ob60bu49b (583K)

ob60bu49c (630K)

ob60bu49d (205K)
Lisens: CC BY-SA 4.0, Boligundersøkelse av NTH v/Gjølme, Ivar / Torset, Kjell / Vedeler, Ingeborg (Kilde NTNU Univ.bibl.)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 62

ob62 (150K)
Øvre Bakklandet 62 - November 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 64

ob64 (231K)
Øvre Bakklandet 64 - November 2021 (Foto: Espen F. Eid © )

ob64-84 (231K)
Øvre Bakklandet 62a-64-66 - November 2021 (Foto: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet)

Eiendomsmegler Ø.Nylander AS hadde tilhold i Øvre Bakklandet 64, og etter hvert også i 62a. Dette var trolig bare noen få år 83-86(?), og fotodato er ukjent (kanskje tatt i 1984). På den tiden var Per Nylander sjef, og av ansatte huskes Magda, Laila, Peder, Tove, Vigdis, Torill, Per Ø. (junior) Per-Arne, Odd Magne og Børre.
Møbelforretningen "Basaren ved Bybroen" hadde forretning i store deler av ØB66.

ob64torvet (141K)
Øvre Bakklandet 62a-64-66 til venstre i bildet. Bakklandstorvet anno 1900. (FOTO: Ukjent - DATO: 1900 - EIER: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum - REF: FTTF.SCH.000328.B )
Speilvendt påskrift øverst på bildet sier Brobakken / Kristianstensbakken. Brubakken har av mange blitt kalt Stensbakken, med påstand om at det er gateas rigtige navn. Sansynligvis var navnet Stensbakken, noe som ble brukt i lokal dagligtale, og at det fra gammelt har vært navnet på veien, helt fra Bybrua til Kristiansten festning. Adressebok fra 1888 viser at bakken allerede da, offesielt het Brobakken. (se Brubakken-siden)
I år 1900 bodde det 2 240 000 personer i Norge. Dette var godt over dobbelt så mange som hundre år tidligere, og det til tross for at godt over 300 000 nordmenn hadde utvandret til Amerika i annen halvdel av 1800-tallet.
I løpet av 1800-tallet var det mange som hadde flyttet til byene, og ved folketellingen i 1900 bodde over 35 prosent av befolkningen i byer eller andre tettbygde strøk. I byene bodde folk tett. I en gjennomsnittlig byleilighet bodde det mellom fem og seks personer på to-tre rom, altså litt over to personer per rom. 28 prosent av leilighetene i byene hadde bare ett rom, nesten 4 prosent var helt uten kjøkken mens nesten 15 prosent delte kjøkken med andre leiligheter. 47 600 personer bodde i kjellere eller på kvister (loft) i byene. (Kilde SSB)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 66

ob66 (154K)
Øvre Bakklandet 66 - November 2021 (Foto: Espen F. Eid © )

I 2022 huser denne hjørnegården ved Bybrua blant annet sushi-restauranten "SABRURA", kiosken "7-ELEVEN, puben "DEN GODE NABO" samt restauranten "RIVE GAUCHE"

Den følgende teksten er skrevet av Jan Erik Slind, og puplisert på Facebookgruppen "Historiske Trondheim" den 27.12.2022
Øvre Bakklandet 66-68. I nyere tid mest kjent for Den Gode Nabo og Bryggen Restaurant. En meget stor gård og eiendom med to brygger som ligger mot elva på bakside av gården.
Den først kjente eier er kremmer og innenlandshandler Ole Wærkland. Han handler med korn. Hans familie satt med gården i 60 år fra 1782-1842. Deretter blir ny eier jekteskipper og handelsmann Jacob Lindgaard. Han dør i 1856. Da blir Johan Fr. Paasche ny eier. Han skal bli en kjent fiskhandler her i byen, og her i gården kunne en få kjøpe all slags fisk og sjømat. Levende hummer og torsk fantes på plakaten. Det var allikevel silda som utgjorde den største omsetningen.
I 1889 kjøper en frøken Elisabeth Jenssen gården på auksjon og etablerer et foretak her kalt Bazaren ved Bybroen. Hun selger kortevarer og utstyrsartikler. I 1896 trekker Elisabeth seg tilbake og overlater basaren og gården til Ole Forseth. Det skal bli den andre familien som sitter med gården i rundt 60 år. Hilda Forseth gift med August Mære tar over i 1917 og driver basaren videre i lang tid til ut på 1950-tallet. Basaren ved Bybroen ble kjent som byens eldste møbelbutikk.
Men i en så stor gård er det også mange leietakere som bør nevnes. I 1894 leier brennevinssamlaget lokale og har et utsalgssted i gården. Samtidig bor og driver Lorentz Klüwer en forretning her. Noe senere etablerer familien Kolberg seg i gården med en kolonialforretning som skal bli en institusjon på Bakklandet i 60 år framover. Først etablert av Karl Kolberg og fra 1904 er det Albert Kristian Kolberg (Alb. Kolberg) som driver her helt frem til 1956. I 1916 etablerer slakter Carl Helgesen seg her. Han overtar forretningen til slakter Solberg. En kan forstå at det er mye historie i disse veggene på Øvre Bakklandet.
(Red.anm: Øvre Bakklandet 66, besto nok opprinnelig av to gårder, brygge og forhus. I adressebok fra 1896 var adressen for eiendommen Øvre Bakklandet 66-68)

ob66krig (173K)
Engelske soldater, tatt til fange,, Øvre Bakklandet, Trondheim, mai 1940. 2.verdenskrig. (Fotograf: Håkon Prestkværn - Eier: Sverresbog Trøndelag Folkemuseum DOK-56006, Lisens: Public domain mark (CC PDM) Redigert kontrast, lys og skygge )

↑ Til toppen